Blog


Waarom notuleren uitbesteden

Het is prettig om iemand in te kunnen schakelen die het notuleren uit handen neemt. Actief deelnemen aan een vergadering en gelijktijdig notuleren, vraagt veel. Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit van de notulen. Het inschakelen van mij als notulist is dan ook een geschikte oplossing. Goede notulen zijn belangrijk voor het vergaderproces!

Wat zijn nog meer voordelen om mij als notulist in te schakelen:
- Notulen op maat: woordelijk of samenvattend (eventueel met actie-/besluitenlijst);
- Onpartijdig;
- Vertrouwelijk;
- Scherp uurtarief.

Naast het notuleren kan ik u ook ondersteunen bij het organiseren van de vergadering/bijeenkomst. Hierbij valt te denken aan:
- Opstellen agenda;
- Uitwerken en verzenden van uitnodigingen;
- Reserveren van de vergaderruimte en/of faciliteiten;
- Verspreiding van notulen.

Daarnaast vinden diverse vergaderingen plaats buiten kantoortijden. Ik ben zowel tijdens kantoortijden, als in de avonduren en in het weekend beschikbaar. De notulen van de vergadering heeft u binnen 2 tot 5 werkdagen middels een e-mailbericht in huis.

U kunt mij eenmalig vragen om te notuleren, op projectbasis of huur mij als vaste notulist in: lisette@secretaressehulp.nl.