– Offertes opstellen en versturen
– Bonnen verzamelen en registeren
– Facturen en bonnen inboeken
– Facturen maken en versturen
– Checken of facturen betaald zijn
– Aanmaningen versturen
– Openstaande facturen nabellen
– Betaalstatus bijhouden
– Vervaldatum inkoopcontracten bewaken